Терапия

Терапия

 

Високоестетични и лечебни обтурации

Високоестетични и лечебни обтурации (пломби), бондинг на фронтални зъби, композитни и керамични вставки, композитни и полукерамични фасети, щифтово изграждане с фиброщифтове.

Лечение на пулпити и периодонтити

Лечение на пулпити и периодонтити чрез използване на лазер за 100% дезинфекция на каналите на зъба

Нашата Цел

International dental center MYsmile е проект на д-р Магдалена Николова(България). Понастоящем д-р Николова е собственик на дентална клиника Ем Дент гр. Шумен.

MYsmile е представителна клиника на GC ortho(Япония) и Adenta(Германия) в България.Клиниката също е сертифицирана от Voco(Германия), с което гарантираме на нашите пациенти високо качество на използваните материали. Денталният център също има амбицията и ресурса да бъде "сърцето" на Европа за високотехнологичната индивидуализирана ортодонтия.