Лечение на пародонтит

Лечение на пародонтит

Комбинирано лечение включващо съвети за правилна орална хигиена, диагностика при необходимост в Mi Plant (Германия), ултразвуково почистване на зъбен камък, полиране на корените с air-flow, дълбок кюретаж с диоден лазер, шиниране с фибро влакна на GC. При необходимост - Хирургичен кюретаж и поставяне на кост.

Нашата Цел

International dental center MYsmile е проект на д-р Магдалена Николова(България). Понастоящем д-р Николова е собственик на дентална клиника Ем Дент гр. Шумен.

MYsmile е представителна клиника на GC ortho(Япония) и Adenta(Германия) в България.Клиниката също е сертифицирана от Voco(Германия), с което гарантираме на нашите пациенти високо качество на използваните материали. Денталният център също има амбицията и ресурса да бъде "сърцето" на Европа за високотехнологичната индивидуализирана ортодонтия.