Общи условия

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

 

Обща информация

 

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

 

MYsmile отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

 

Информация относно Администратора на лични данни

Наименование MYsmile
Седалище и адрес на управление: гр.Бургас ул.Вардар 26 ет.1 и ет.2
E-mail: info@mysmile.bg
Телефон.: 0877 53 03 13

 

Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

Основание за събиране и обработване на Вашите лични данни

1.MYsmile събира и обработва Вашите лични данни само и единствено за да Ви изпрати оферта по предлаганите от нас услуги, като изрично получава Вашето съгласие.

2.MYsmile спазва следните принципи

•законосъобразност, добросъвестност и прозрачност.

•ограничение на целите на обработване.

3.Видове данни, които MYsmile събира

•Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, телефон)

Цел за която се събират данните: изпращане на оферта по предлаганите от нас услуги

1.MYsmile не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

•разкриват расов или етнически произход;

•разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

•генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

2.Срок на съхранение на личните Ви данни MYsmile съхранява Вашите лични данни 5 дни след изпращане на оферта по предлаганите от нас услуги.

3.Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

 

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

 

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от MYsmile за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.

 

Право на достъп

 

Вие имате право да изискате и получите от MYsmile потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

 

Право на коригиране или попълване

 

Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до MYsmile.

 

Право на изтриване

 

Вие имате правото да поискате от MYsmile изтриване на свързаните с Вас лични данни, а MYsmile има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне.

 

Право на ограничаване

 

Вие имате право да изискате от MYsmile да ограничи обработването на свързаните с Вас данни.

 

Право на преносимост

 

Вие можете да поискате от MYsmile директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

 

Право на възражение

 

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от MYsmile