В MYsmile Dental Centre вече можете да запазите час за логопед

В MYsmile Dental Centre вече можете да запазите час за логопед

Ако детето ви има проблеми с четенето и правописа, логопеда може да не изглежда като очевиден отговор. Много хора мислят, че логопедите работят само с хора, които имат затруднения да изговарят определени звуци (артикулация) или които имат заеквания.
Логопедите също помагат на хора с други видове проблеми с говорен и писмен език, като дислексия, диспраксия и нарушение на слуховата обработка.


Ако имате притеснения, че Вашето дете или Вие имате нужда от логопед, ние от International Dental Centre MYsmile ще Ви помогнем! На разположение е новото попълнение в екипа ни от специалисти магистър-логопед Светлана Карагеоргиева. През 2005 завършва магистър със специалност “Логопедия”.
До 2009 работи като експерт по интегрирано обучение и специални училища в Регионален инспекторат по образованието. Председател на Екипа за комплексно педагогическо оценяване в РИО. Сега вече е на разположение и на пациентите ни като предлага превенция, диагностика и терапия на езиково-говорни нарушения.
Изследване и диагноза на нарушенията на езиковата система, артикулацията на гласа, говора, дишането и на двигателната дейност на лицево-челюстната система (оро-фациалната моторика).

Можете да запазите час на тел. 088 808 6703