Цонка Връжилова

Цонка Връжилова - асистент на лекар по дентална медицина

Завършила Колеж по Мениджмънт и маркетинг, гр. Варна
Курс за Дентален асистент към Център за професионално обучение "Хипократ"
Езици: Руски