Светлана Карагеоргиева

Светлана Карагеоргиева - магистър - логопед

1999-2003
Специалност ,,Логопедия" - бакалавър
Специализация ,,Интегрирано обучение за деца със специални образователни потребности"

2003-2005
Специалност ,,Логопедия" - магистър

2005-2009
Експерт по интегрирано обучение и специални училища в Регионален инспекторат по образованието. Председател на Екипа за комплексно педагогическо оценяване в РИО.
2005 и към момента работи в Логопедичен кабинет - Светлана Карагеоргиева"

2018 работи като логопед в дентален център MYsmile
Превенция, диагностика и терапия на езиково- говорни нарушения.
Изследване и диагноза на нарушенията на езиковата система, артикулацията, гласа, говора, дишането и на двигателната дейност на лицево-челюстната система (оро-фациалната моторика).