Мария Назърова

Мария Назърова - асистент на лекар по дентална медицина

Курс “Асистент на лекар по дентална медицина“ към ЦПО “Хипократ“

Завършила специалност “Организация и управление на хотела и ресторанта“, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ Бургас

Езици : Английски, Руски и Немски