Златомира Мандаджиева

Златомира Мандаджиева - медицинска сестра

Завършила медицински колеж - Бургас

Работила повече от 10г. в областта на здравеопазването и денталната медицина

Език: руски