д-р Радост Ганчева

д-р Радост Ганчева - лекар по дентална медицина

Завършила Медицински университет "Параскев Стоянов", ФДМ
Има интереси в областта на ендодонтията, детската стоматология, протетика
Езици - Английски