д-р Петър Чанков

д-р Петър Чанков - хирург

Образование
Д-р Петър Чанков завършва с висок успех образованието си по дентална медицина във Факултета по дентална медицина към Медицински университет „ Проф. д-р Параскев Стоянов“ – град Варна през 2011 г. През същата година започва денталната си практика. От 2013 г. е назначен като асистент към катедра „Орална и лицево-челюстна хирургия“ към Факултет по дентална медицина на Медицински университет- Варна, в която до момента развива преподавателска дейност на студенти по дентална медицина. През 2014г. обогатява следдипломната си квалификация като посещава и успешно завършва пълен едногодишен университетски курс по „Дентална имплантология“. В края на 2014г. стартира неговата специализация по „Орална хирургия“. Д-р Петър Чанков разширява своя професионален опит като продължава да посещава разнообразни курсове както в областта на оралната и лицево-челюстна хирургия, така и извън нея.