Д-р Димитър Байчев

Д-р Димитър Байчев - лекар по дентална медицина

Дипломиран като лекар по ДМ във факултета по дентална медицина на Медицински университет Варна.

Интереси в областта на детската стоматология и ендодонтия

Езици: Английски