Антония Тенева

Антония Тенева - асистент на лекар по дентална медицина

      Завършила специалност "Екология и опазване на околната среда"

      университет „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас.

      Работи като асистент на лекар по дентална медицина от 7 години.

      Езици: английски