Екип

Д-р Мазор Йоав
Специалист по ортодонтия и лицевочелюстна ортопедия

Болница „Shiba“ – мениджмънт на клинични случаи със специални нужди: ментални увреждания, ортогнатна хирургия, кранио-фациални разстройства и синдроми. виж още

Д-р Магдалена Николова
 

1996 г-Полага изпит и получава сертификат от Кеймбридж за висoko ниво на владеене на английски език виж още


Д-р Теодора Добрева
Дентална медицина

Завършва немска езикова гимназия - гр. Бургас
Дипломира се като лекар по ДМ във факултета по дент. медицина - гр. София виж още


Д-р Захари Сталев
Дентална медицина

Завършва немска езикова гимназив - гр.Бургас
Дипломира се като лекар по ДМ във факултета по дент. медицина - гр.Софиявиж още

Севдана Георгиева Сивева
Регистратор

Завършила англ. гимназия "Гео Милев" - гр. Бургас
Юридически факултет - БСУ виж ощеЗлатомира Мандаджиева - Денева
Медицинска сестра

Завършила медицински колеж - Бургас
Работила повече от 10г. в областта на здравеопазването и денталната медицина виж още

Елена Георгиева
Зъботехник

Завършила медицински колеж в гр. Екатеринбург, Русия виж още


Светлана Карагеоргиева
Магистър - логопед

Превенция, диагностика и терапия на езиково- говорни нарушения виж още


Борислава Тодорова
регистратор

Завършила е ПМГ, бакалавър по индустриален мениджмънт,финансов мениджмънт магистър виж още


Вяра Илиева
асистент на лекар по дентална медицина

Завършила медицински колеж- Бургас. Работила повече от 20г. в областта на здравеопазването и денталната медицина. виж още